Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

yolo12
7811 a3ad
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea
yolo12
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viacytaty cytaty

June 26 2015

yolo12
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viaNoCinderella NoCinderella
yolo12
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viaIriss Iriss
yolo12
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vianivea nivea
yolo12
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viaamericano americano
yolo12
8128 3412 500
Reposted fromverronique verronique vianivea nivea

June 24 2015

yolo12
już nigdy nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/
yolo12
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
yolo12
2184 d1e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
yolo12
2223 2810
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 22 2015

yolo12
4256 61cf 500
Reposted fromfrenulum frenulum viaarrependimento arrependimento
yolo12
Ten kraj jest jak psychodeliczny lot
Czujesz, że nie zmienisz nic
Spróbuj wziąć z tego coś
To przecież Twoje życie jest
Popełniaj błędy i naprawiaj je
Gdy dotkniesz dna odbijaj się
Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał
— Myslovitz "Acidland"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 20 2015

yolo12

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viajustmess justmess
5545 ca4e 500
yolo12
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viaamericano americano
yolo12
uwielbiam, gdy ktoś kończy historię słowami "wezmę Cię tam kiedyś".
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
yolo12
Rozłączeni — lecz jedno o drugim pamięta
— Słowacki
Reposted fromplotzlich plotzlich viaamericano americano

June 19 2015

yolo12
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
Reposted fromthesmajl thesmajl viaamericano americano
yolo12
każdy w życiu musi się wycierpieć żeby trafić w końcu na szczęście
Reposted frommelancholy69 melancholy69 viaamericano americano
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl